Menu

UNBK Kejar Paket C é Songenep Kalampan Kalabân Lancar

UNBK Kejar Paket C é Songenep Kalampan Kalabân Lancar
Bupati Soengennep e naleka ngaoladi UNBK Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket C (sapadhânah Sekolah Menengah Atas/SMA). (madani)

SUMENEP, koranmadura.com – Sabànya’nah 1.226 oréng sé ngiréng Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket C (sapadhânah Sekolah Menengah Atas/SMA) é Songenep, ngiréng Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sé é lampani neng 54 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) é Songenep, minangka palaksana épon.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, kasokan ngoladhi UNBK sé bâdâ é Kacamatan Ganding sareng Lenteng leres é dhina pongkasan, Senin 15 April 2019

“Pasténa, palaksanaan ujian kaangghuy program kejar paket C kalampan kalabân lancar, saé sé bâdâ e polo otabâ é wilayah dhârât. Mala, adhasar panotoran tim, sé hadir dàpa’ 98 persen,” dhâbuna Bupati, é nalékana ngoladhi UNBK é Kacamatan Ganding.

Bupati ngasokani, masyarakat épon sé ta’ ngalakoni asakola, kaagghuy aghunaaghi bâdânah  Kejar Paket kaangghuy aningkataghi dhârâjhât pendidikan é Songenep.

“Kaulã ngatoraghi rassa sakalangkong dâ masyarakat sé ampon aghunaaghi Kejar Paket kaangghuy néngghiaghi ajhinah abâ’,” dhabuna.

É naléka ngoladhi UNBK, bupati é sarengi Plt Kopala Dinas Pendidikan Songenep, Muhammad Saidi.

Muhammad Saidi ajhârbâaghi, é dâlem alaksanaaghi ujian kejar paket, saé sadhâjâ PKBM ampon padâ ngangghuy komputer.

“PKBM, otamana é polo, kalamun ngaghungi masalah jaringan internet, bisa ajhâlâni ujian offline. Namun, sampé’ dhina pongkasan, alhamdulillah kalampan kalabân lancar tor saé,” dhâbuna. (MADANI/GHAZI/DIK)

  • 41
    Shares

Facebook Comments

Editor:
KOMENTAR

ADVERTISEMENT

PAMANGGI

ADVERTISEMENT
Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional